Over Jan

Organisaties in beweging brengen. Richting geven. Doelen halen. Jan Maenen is adviseur met meer dan 35 jaar ervaring in advies, begeleiding en interim management bij gerenommeerde bedrijven en organisaties. Zijn stijl van leiding geven kenmerkt zich door een pragmatische aanpak te combineren met inzicht, overtuigingskracht en autoriteit. Als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en later senior manager bij organisaties als Cap Gemini, Essent, NXP en ASML heeft Jan zich bewezen als een sterke peoples manager die begrijpt wat beweging met een organisatie doet en hoe je mensen zover krijgt dat ze meebewegen met blijvend effect. Professionals die met Jan gewerkt hebben prijzen hem om zijn ‘zachte hand die onverzettelijk is’. Kernwoorden die Jan volgens opdrachtgevers tekenen: vakmanschap, energie, efficiëntie, betrouwbaarheid, effectiviteit, doortastendheid, plezier en kameraadschap.

Onze services

http://www.jamconsulting.nl/wp-content/uploads/2014/09/1.png

Interim Management

Verandering en verbetering. Een continu proces waar organisaties permanent in zitten. Stilstand is immers achteruitgang. Jan Maenen is leidinggevende met effectief vermogen om als interim manager organisaties te veranderen en verbeteren. Hij blinkt uit op het gebed van project- en organisatiemanagement en verander- en performance management.. Hij leidt teams naar succesvolle samenwerking en uitzonderlijke prestaties. En creëert daarmee aantoonbare meerwaarde voor maat voerende bedrijven.

http://www.jamconsulting.nl/wp-content/uploads/2014/09/1.png

Consultancy

Jan Maenen is via JAM Consulting actief als consultant waarbij hij ondersteuning biedt en sturing geeft bij (strategische) besluitvorming met name op het gebied van maintenance en operational excellence. Met als eindresultaat dat de organisatie in staat gesteld wordt om operationele resultaten te vergroten. En end-to-end procesverbeteringen gerealiseerd worden. Om zo invulling te geven en bij te dragen aan de daadwerkelijke realisatie van voorgenomen bedrijfsverbeteringen.

http://www.jamconsulting.nl/wp-content/uploads/2014/09/3.png

Trainer

Jan Maenen stelt als trainer organisaties in staat om cultuurveranderingen door te voeren. Zo organiseert hij samen met JKDS Management Support de Battle Field Workshop. Een unieke training van vier dagen die plaats vindt op de slagvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Normandië. Hierbij worden de verschillen tussen het Angelsaksisch en het Rijnlands besturingsmodel door deelnemers concreet vertaald naar acties om de organisatie en het MT effectiever te laten opereren. Voortvloeiend uit deze workshop heeft Jan samen met JKDS de Sustainable Dynamic Change® methode ontwikkeld.

Missie

Het is de missie van Jan Maenen om via JAM Consulting aan sterkere en slaagvaardigere afdelingen en organisaties te werken. Organisaties die de klant, in- en extern, kwalitatief en efficiënt dienen met beleid en uitvoering. JAM Consulting wil door middel van strategisch en operationeel advies niet een tijdelijke maar een blijvende bijdrage leveren aan de continuïteit en het succes van organisaties. Dit op een persoonlijke en inspirerende manier met oog voor zowel het individuele- als het bedrijfsresultaat.

Contact

 

Over Jan

Organisaties in beweging brengen. Richting geven. Doelen halen. Jan Maenen is adviseur met meer dan 35 jaar ervaring in advies, begeleiding en interim management bij gerenommeerde bedrijven en organisaties. Zijn stijl van leiding geven kenmerkt zich door een pragmatische aanpak te combineren met inzicht, overtuigingskracht en autoriteit. Als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en later senior manager bij organisaties als Cap Gemini, Essent, NXP en ASML heeft Jan zich bewezen als een sterke peoples manager die begrijpt wat beweging met een organisatie doet en hoe je mensen zover krijgt dat ze meebewegen met blijvend effect. Professionals die met Jan gewerkt hebben prijzen hem om zijn ‘zachte hand die onverzettelijk is’. Kernwoorden die Jan volgens opdrachtgevers tekenen: vakmanschap, energie, efficiëntie, betrouwbaarheid, effectiviteit, doortastendheid, plezier en kameraadschap.